ໂອ້ຍຫົດຫູ່ໃຈ! ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ 5.000 ຄົນຕໍ່ມື້

  0
  232

  ອຸບັດຕິເຫດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແຮງງານໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າຫົດຫູ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກພາກສ່ວນໃດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ເຊິ່ງຕ້ອງເປັນໜ້າທີ່ຂອງທາງຄອບຄົວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກໍ່ໜ້າຄິດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮັດວຽກນັ້ນໄດ້ເງິນຕອບແທນກໍ່ແມ່ນ ແຕ່ໃນສ່ວນຂອງການທີ່ເອົາຊີວິດມາອອກແຮງງານກໍ່ຄວນມີສິ່ງທີ່ຄຸ້ມກັນໄວ້ ກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດລະຫວ່າງທີ່ປະຕິບັດງານ.

  ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາແຜນງານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແຫ່ງຊາດຂຶ້ນທີ່ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຮສສ, ທ່ານ ວິບູນ ສິດທິມໍລະດາ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງ ຊາດລາວ ທ່ານ ຄໍາຈັນ ສີວັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມປົກປ້ອງແຮງງານ ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານ ລາວ, ທ່ານ. ນາງ ເຂັມພອນ ເຜົ່າຄໍາແກ້ວ ຜູ້ປະສານງານອົງການແຮງງານສາກົນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາອົງການສາກົນ ແລະ ຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  ເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການແມ່ນການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ກອບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມວຽກງານການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ແຮງງານ ແລະ ການກວດກາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນ.

  ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແມ່ນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ລັດຖະບານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫຼື ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຈໍາກັດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບກ່ອນມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາ ຫຼື ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ.

  ອົງການແຮງງານສາກົນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ: ສະເລ່ຍແລ້ວໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຈໍານວນ 5.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະມື້ ຊື່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ປະມານ 2-2,3 ລ້ານຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ ທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ໃນນັ້ນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດອາຊີບ ທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ປະມານ 1,7-2 ລ້ານຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ.

  ສະນັ້ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແມ່ນເປັນປັດໃຈໜື່ງ ທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນການຜະລິດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ກໍາລັງການຜະລິດຂອງປະເທດ ຊື່ງແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ເໝາະສົມຢ່າງສອດຄ່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ ຊື່ງປະຈຸບັນ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກໍໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 ແລະ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຮັບຜິດຊອບສ້າງເປັນກົດໝາຍ OSH ຕາມແຜນແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2024.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.