ຖວທ ເມືອງວັງວຽງ ສັ່ງຜູ້ປະກອບການຫຍັບຕຽງເຂົ້າດິນຕາຝັ່ງແຄມນໍ້າຊອງຫລັງລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ

0
272

ຖວທ ເມືອງວັງວຽງ ສັ່ງຜູ້ປະກອບການຫຍັບຕຽງເຂົ້າດິນຕາຝັ່ງແຄມນໍ້າຊອງຫລັງລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຄະນະສະເພາະກິດແກ້ໄຂບັນຫາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວເມືອງວັງວຽງແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວເຕືອນ ແລະ ແນະ ນຳໃຫ້ຜູ້ປະກອບການບໍລິການກິດຈະການຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມນໍ້າຊອງເຈົ້າໜຶ່ງຫຍັບຕຽງ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງອື່ນໆເຂົ້າໃນເຂດດິນຕາຝັ່ງເດີມໃນວັນທີ 11 ກຸມພານີ້ແລ້ວຫລັງພົບນຳ

ເອົາຕຽງລົງນໍ້າຊອງເກີນ 5 ແມັດ ຕາມລຳພັງ ຊຶ່ງເປັນການຝ່າຝືນຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ກີດຂວາງການລົງຫລິ້ນນໍ້າ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການສັນຈອນທາງນໍ້າ ລວມທັງອາດຈະກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ສາຍນໍ້າຊອງ.


ຖວທ ເມືອງວັງວຽງ ສັ່ງຜູ້ປະກອບການຫຍັບຕຽງເຂົ້າດິນຕາຝັ່ງແຄມນໍ້າຊອງຫລັງລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ


ຖວທ ເມືອງວັງວຽງ ສັ່ງຜູ້ປະກອບການຫຍັບຕຽງເຂົ້າດິນຕາຝັ່ງແຄມນໍ້າຊອງຫລັງລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ