Meta ຂູ່ປິດ Facebook ໃນເອີຣົບ ຈາກກົດໝາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເອີຣົບຕອບກັບ ຊີວິດເຮົາດີໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີ Facebook

0
158

ຈາກກໍລະນີ Meta ໄດ້ອອກຖະແຫລງການວ່າ: ບໍລິສັດອາດຕ້ອງຕັດສິນໃຈປິດໃຫ້ບໍລິການ Facebook ແລະ Instagram ໃນເອີຣົບ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ສາມາດຫາຂໍ້ສະຫລຸບເລື່ອງຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກໄດ້. ຫລ້າສຸດທາງສະຫະພາບເອີຣົບຕອບກັບທັນທີ ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດຂອງເຢຍລະມັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງຝຣັ່ງ ກ່າວໃນທຳນອງດຽວກັນວ່າ: ຊີວິດຈະດີຫລາຍຖ້າບໍ່ມີ Facebook ແລະ ຈະບໍ່ສົນໃຈຄຳຂູ່ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມຢືນຢັນເຖິງອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງຕົນ.

Robert Habeck ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດຂອງເຢຍລະມັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ໃນນະຄອນຫລວງປາຣີສວ່າ: ທ່ານບໍ່ມີບັນຊີ Facebook ແລະ Twitter ມາດົນແລ້ວ ຫລັງຈາກຖືກແຮັກເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ, ແຕ່ຊີວິດຍັງມີຄວາມສຸກ ແລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ວິເສດຫລາຍ. ຂະນະທີ່ Le Maire ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ: ເຮົາຢູ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ FacebookD

ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມຊາຍແດນຖືກສານຍຸຕິທຳເອີຣົບປັດຕົກໄປໃນປີ 2020 ຈາກຄວາມກັງວົນເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫລື ເອີ້ນວ່າ: GDPR ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ທຸລະກິດໂຄສະນາອັນເປັນລາຍໄດ້ຫລັກຂອງ Meta ທີ່ຕ້ອງອາໄສການເກັບຮວບຮວມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້.

ປັດຈຸບັນ Meta ຢູ່ລະຫວ່າງການເຈລະຈາກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຫາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນໃໝ່ອີກ ເຖິງວ່າຂໍ້ສະຫລຸບຍັງບໍ່ອາດຄາດເດົາໄດ້ ແຕ່ຖືເປັນເລື່ອງໜ້າຕິດຕາມ.