ສາວແຊຣປະສົບການສັນຍາກຳ ບໍ່ໄດ້ພາດພິງອອກຊື່ຄຮີນິກ ແຕ່ດີ້ນອອກຮ້ອນຢາກຟ້ອງ

0
222

ດີ້ນອອກຮ້ອນປານໝາຖືກນຳ້ຮ້ອນບາດຊີວິດຄົນອື່ນໜ້າຄົນອື່ນທີ່ພັງຍ້ອນມືມຶງເດະເຄີຍເຫັນໃຈເຂົາບໍ່ສົງຫາມຶງຍັງບໍ່ຕອບຢາກຟ້ອງກູມາຕິມຶງຟ້ອງກູຂື້ນສານຂໍ້ຫາຫັຍງຊື່ຄີນິກມຶງມີເບາະ..ແຕ່ກູກະມີຄົນທີ່ພັງເຄດທີ່ພັງເປັນ100ທີ່ປັນ1000ທີ່ເຂົາພ້ອມຟ້ອງຮ້ອງຮຽນຄີນິກມຶງຂື້ນສະພາຄີນິກມຶງສາມາດຖືກສັ່ງປິດໄດ້ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໃຜຊິຫລາຍກວ່າກັນມາໂລດລະເອົາສິ່ງທີ່ພວກກູເສຍໄປມາຕີຄ່າເປັນມູນ

ຄ່າທໍ່ໃດກະທຽບບໍ່ໄດ້ມຶງຢ່າໝັ້ນໜ້າຫລາຍບັກເຕ້ຍບັກບໍ່ມີຈັນຍາບັນແລະຄວາມຮັບພິຊອບ ກູແຊຮປະສົບການຂອງກູແລະຄົນອື່ນທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະອອກມາແຊຮຄວາມຜິດພາດທີ່ເຈີ ມຶງຄວນປັບປຸງສີມືໂຕເອງໃຫ້ເຂົາເຫັນບໍ່ແມ່ນໂທດແຕ່ຄົນອື່ນ ເອົາຫົວນົມກູມາສົ່ງກູໄດ້ມື້ໃດມຶງມາຟ້ອງກູໂລດ ທຸກມື້ນີ້ກູຊຳ່ຕາຍຫາຍໃຈທາງປາກກູຊິໄລ້ສົດແມ່ມັນສຸມື້ໂລດງຶດຄົນບໍ່ມີສາມັນສຳນຶກສ່ວນໜື່ງທີ່ຄີນິກມຶງດັງຈຸດ

ເລີ້ມຕົ້ນມາຈາກກູມຶງສຳນຶກແດ່ບາດກູເຈັບກູມີບັນຫາສົ່ງຫາເປັນປີສອງປີບໍ່ຕອບຄຽດກູໄປແກ້ໜ້າບ່ອນໃຫ່ມຊີ້ຫວະໂທ້ກະມຶງບໍ່ມີປັນຍາແກ້ເດະກູຄົນເດີ້ບໍ່ແມ່ນງົວແມ່ນຄວາຍຊິມາໃຫ້ກູນອນໃສ່ຢາສະຫລົບເປັນ10ເປັນ20ນອນແກ້ໜ້າຢູ່ນີ້ເວລາກູເປັນເງີນເປັນຄຳຊີວິດກູກະມີຄ່າກູກະມີພໍ່ແມ່ມີລູກທີ່ຕ້ອງລ້ຽງຄືມຶງໄດ໋ ງຶດມຶງຫລາຍເດີ້ຮີບຟ້ອງກູໄວໆ ກູກະຊິຟ້ອງຂື້ນສະພາໃຜຊິພັງກ່ອນກັນ😏ບັກໝໍນະຫລົກ

ສົມພໍມຶງເຮັດໜ້າໃຜກະປານອອກມາຈາກນະຫລົກຈາກດາວອັງຄານເນາະທີ່ແທ້ມຶງລື້ງຕາມາແຕ່ນະຫລົກຫລີ້ນກັບຊີວິດຄົນປານຜັກປາກຳເວນມີຈິງເດີ້ກູບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ຄີນິກໃຜມຶງຮ້ອນໂຕສະແດງວ່າແມ່ນຄີນິກມຶງຫວາທີ່ເຮັດຄົນໃຫ້ເປັນຜີເຮັດໜ້າເຂົາເພບໍ່ແມ່ນຢ່າເດືອນຮ້ອນຮັບມຶງເຊົາເປັນໝໍໄຊຍາກຳໄປເປັນໝໍຜີສະ