ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?

  2
  224

  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ? ຂໍ້ມູນຈາກ EventPass ເຜີຍຂໍ້ມູນສາລະໜ້າຮູ້ ທີ່ຫຼ່າຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ມາສາຍເດັກເນີດ ຫຼື ເດັກໃສ່ແວ່ນຕາ ທີ່ຊ່າງຕັດແວ່ນບອກວ່າດີ ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງຈານລ້າງແວ່ນຕາໄດ້

  ແຕ່ຕ້ອງປະສົມນໍ້າກັບນໍ້າຢາລ້າງຈານກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນຈະເອົານໍ້າຢາລ້າງຈານມາຢອດໃສ່ແວ່ນຕາລ້າໆບໍ່ໄດ້ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸການຍືດການໃຊ້ງານແວ່ນ ເຮັດໃຫ້ແວ່ນສະອາດ ໃສ ຄືຕອນໃໝ່ໆເລີຍ ເອົາຮູ້ແບບນີ້ຕ້ອງລອງແລ້ວທຸກຄົນ


  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?


  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?
  .


  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?


  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?
  .


  ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?

  ຈາກ: EventPass

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.