ຮັກກັນຈົນແກ່ເຖົ້າ ມັນຍາກກ່ວາທີ່ຄິດ

0
127

ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ມັນງ່າຍ ແຕ່ການຮັກສາໃຫ້ຢູ່ນຳກັນໄປດົນໆມັນຍາກຍິ່ງກ່ວາ. ຫລາຍຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ຊີວິດຄູ່ນຳກັນມາດົນ ຫລາຍຄົນອາດຈະເບິ່ງວ່າງ່າຍ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນຍາກຫລາຍກ່ວາຕອນທີ່ຄົບກັນໃໝ່ໆ, ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຈະແຕກຕ່າງກັນຫລາຍກັບຕອນທີ່ຄົບກັນທຳອິດ ເພາະບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາໃນອະນາຄົດມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງສັນຍານມາເຕືອນເຮົາວ່າຈະເຂົ້າມາເມື່ອໃດ. ແມ່ຍິງງາມໃຜກໍຫາໄດ້ ແຕ່ແມ່ຍິງທີ່ທົນລຳບາກມາກັບເຮົາຫາຍາກ, ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າອະນາຄົດຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເຮົາຈະຈັບມືອີກຄົນໄດ້ດົນປານໃດ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ໃນຕອນນີ້ກໍແມ່ນໄວ້ໃຈ, ເຊື່ອໃຈ, ຊື່ກົງ, ໃຫ້ອະໄພ, ໃຫ້ໂອກາດກັນ ແລະ ກັນ, ຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາ, ນິ້ງ ແລະ ຟັງຄົນຮັກແດ່ ຢ່າໃຊ້ແຕ່ອາລົມເປັນໃຫຍ່ກ່ວາ ເພາະເຫດຜົນໃນການຜິດຖຽງກັນນັ້ນ ບໍ່ມີຄົນແພ້ຄົນຊະນະເມື່ອເຮົາເປັນຜົວເມຍກັນ ບໍ່ແມ່ນຄູ່ແຂ່ງ, ຜົວ-ເມຍນອກໃຈ ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໂຕເອງກ່ອນວ່າເຮົາຜິດຫຍັງບໍ່,​ ເຮົາບົກພ່ອງບ່ອນໃດ,​ ເຮົາຖືເບົາຫຍັງໄປຫລືບໍ່ ? ຊີວິດຄູ່ຫາກຢາກໃຫ້ຢູ່ນຳກັນຍາວໆຈົ່ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄືກັບມື້ທຳອິດທີ່ຮັກກັນ, ຢ່າລືມຄວາມຮູ້ສຶກຕອນຢາກຢູ່ນຳກັນ ເທົ່ານີ້ກໍພໍ.