ຊີ້ນແຂ້ຖືເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງການບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກຊີ້ນໝູມີລາຄາສູງຂຶ້ນ

0
125

ຊີ້ນໝູມີລາຄາສູງຍັງເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຫຼຸດປະລິມານການລ້ຽງໝູຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບັນຫາການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໃນໝູ ລວມໄປເຖິງຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບຕ່າງໆທີ່ມີລາຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລາຄາຊິ້ນໝູມີການເໜັງຕີງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນລາຄາຂອງຊີ້ນໄກ່ ແລະ ລາລາໄຂ່ໃນປະເທດໄທກໍຍັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊໍົນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ.

ລ່າສຸດມີປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງເລີ່ມປ່ຽນແນວທາງມາບໍລິໂພກຊີ້ນແຂ້ທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າຊີ້ນໝູ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຟາມລ້ຽງແຂ້ຫຼາຍແຫ່ງເລີ່ມມີການຜະລິດຊີ້ນແຂ້ສົ່ງອອກຂາຍພາຍໃນປະເທດ ແທນການສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຊີ້ນແຂ້ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ມີໂປຕີນສູງກວ່າເນື້ອສັດຊະນິດອື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍ່ມີໄຂມັນທີ່ເປັນອັນຕະຫຼາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຊີ້ນແຂ້ກໍເປັນໜຶ່ງໃນອາຫານທາງເລືອກໃນຊ່ວງທີ່ລາຄາຊີ້ນໝູ ແລະ ຊີ້ນໄກ່ມີລາຄາສູງ.